Upit kelvin, pronađeno natuknica: 17

temperaturne ljestvice

temperaturne ljestvice, ljestvice u različitim jedinicama temperature, koje se rabe na termometrima ...

temperaturni gradijent

temperaturni gradijent (znak ∇t), gradijent koji opisuje koliko se i u kojem smjeru oko nekoga mjesta ...

temperaturni koeficijent otpora

temperaturni koeficijent otpora (znak α), fizikalna veličina koja opisuje promjene električnoga otpora ...

termodinamička temperatura

termodinamička temperatura (apsolutna temperatura) (znak T), temperatura određena termodinamičkim zakonima: ...

Thomson, William

Thomson [tɔ'msən], William (Kelvin of Largs [ke'lvin əv lα:gz]), britanski fizičar (Belfast, 26. VI. 1824 ...

toplinska otpornost

toplinska otpornost (znak r), fizikalna veličina koja opisuje opiranje tvari prijenosu topline na bilo ...

toplinski otpor

toplinski otpor (znak R), fizikalna veličina koja opisuje opiranje tijela prijenosu topline; recipročna ...

|<  1 (2)