Upit kapital, pronađeno natuknica: 91

planiranje

planiranje, izradba planova budućih akcija te koordinacija i kontrola organizacije ostvarivanja tih ...

poduzetnička dobit

poduzetnička dobit, dio profita koji ostaje poduzetniku nakon odbitka kamata na pozajmljeni kapital. ...

poduzetništvo

poduzetništvo, ukupnost organizacijskih, nadzornih, usmjeravajućih, voditeljskih i upravljačkih funkcija ...

potražnja

potražnja, novčana vrijednost koju su kupci spremni dati za određenu količinu dobara i usluga po određenim ...

privatizacija

privatizacija (prema lat. privatus: svoj, osobni, privatan), pretvaranje nacionalizirane ili kolektivne ...

profit

profit (njem. Profit < franc. profit < lat. profectus: napredovanje, dobit), u užem smislu, višak prihoda ...

proizvodni faktori

proizvodni faktori, resursi koji su potrebni za proizvodnju dobara. Dijele se na primarne (rad, kapital, ...

Rancière, Jacques

Rancière [ʀ8118sjε:'ʀ], Jacques, francuski filozof (Alžir, 10. VI. 1940). Nakon studija filozofije, zbog ...

renta

renta (njemački Rente < francuski rente < pučki latinski *rendita), dohodak koji u naravi ili novcu ...

Rumunjska

Rumunjska (România), država u jugoistočnoj Europi; obuhvaća 238 391 km2. Na sjeveru (362 km) i jugoistoku ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10