Upit jerovi, pronađeno natuknica: 2

jerovi

jerovi, uobičajen naziv za jor i jer, trideseto i trideset i prvo slovo starocrkvenoslavenske azbuke. ...

poluglasovi, staroslavenski

poluglasovi, staroslavenski, u slavistici, naziv za reducirane glasove praslav. vokalnoga sustava, koji ...