Upit interpunkcija, pronađeno natuknica: 4

interpunkcija

interpunkcija (latinski interpunctio: odvajanje riječi s pomoću točaka), skup znakova kojima se u pisanome ...

Morse, Samuel Finley Breese

Morse [mɔ:ɹs], Samuel Finley Breese, američki izumitelj i slikar (Charlestown, danas dio Bostona, 27. IV. 1791 ...

pravopis

pravopis ili ortografija (grč. ὀρϑογραφία), način na koji se grafički znakovi (slova, interpunkcija) ...

rukopis

rukopis (manuskript), tekst pisan rukom. U rukopisima su sačuvana djela antičkih i srednjovjekovnih ...