Upit indij, pronađeno natuknica: 14

sfalerit

sfalerit (prema grčkom σφαλερός: sklizak; varljiv), kubični mineral, cinkov sulfid, ZnS. Sadrži izomorfno ...

stratifikacija

stratifikacija (lat. stratum: pokrivač + -fikacija), svako organiziranje skupina ili pojedinaca u hijerarhiju ...

supravodič

supravodič (supra- + vodič), vodič koji provodi električnu struju bez gubitaka. Supravodiči prve vrste ...

supravodljivost

supravodljivost (supra- + vodljivost), stanje pojedinih tvari koje se na niskim temperaturama očituje ...

|<  1 (2)