Upit inč, pronađeno natuknica: 66

Paramount Pictures Inc.

Paramount Pictures Inc. [pe'rəmaunt pi'kčəɹz iŋkɔ:'ɹpəreitid], američka kompanija za proizvodnju i distribuciju ...

Pechiney S. A.

Pechiney S. A. [pəšine' εs α], francuska korporacija stvorena 1971. spajanjem tvrtkâ Pechiney S. A. ...

PepsiCo, Inc.

PepsiCo, Inc. [pe'psikou iŋkɔ:'ɹpəreitid], američki konglomerat za proizvodnju hrane i pića, sa sjedištem ...

pepsi-cola

pepsi-cola [pe'psi ko:'la], zaštićeno ime bezalkoholnoga, gaziranog, osvježavajućega pića američke tvrtke ...

Pfizer Inc.

Pfizer Inc. [fại'zər iŋkɔ:'ɹpəreitid], američka farmaceutska kompanija, sa sjedištem u New Yorku. Kompaniju ...

Philip Morris Companies Inc.

Philip Morris Companies Inc. [fi'lip mɔ:'ris kʌ'mpəniz iŋkɔ:'ɹpəreitid], američka holding kompanija ...

Phillips Petroleum Company

Phillips Petroleum Company [fi'lips pətrọu'liəm kʌmpəni], američka naftna kompanija, od 2002., nakon ...

političke stranke

političke stranke, dobrovoljna udruženja građana koja nastaju radi sudjelovanja u natjecanju za političku ...

Reynolds American Inc.

Reynolds American Inc. [re'nəldz əme'rikən iŋkɔ:'ɹpəreitid], američki proizvođač duhanskih proizvoda ...

Safeway Inc.

Safeway Inc. [sẹi'fwei iŋkɔ:'ɹpəreitid], američki trgovački lanac sa sjedištem u Pleasantonu, Kalifornija. ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7