Upit inč, pronađeno natuknica: 66

korporacija

korporacija (engl. corporation, franc. corporation < kasnolat. corporatio: tjelesna građa, od lat. corporare: ...

Kraft Foods, Inc.

Kraft Foods, Inc. [kræft fu:dz iŋkɔ:'rpəreitid], jedan od vodećih svjetskih proizvođača prehrambenih ...

Lasseter, John

Lasseter [læ'sitəɹ], John, američki animator, redatelj i producent (Hollywood, 12. I. 1957). Na filmu ...

Martin, Paul Edgar Philippe, ml.

Martin [mα:'ɹtin], Paul Edgar Philippe, ml., kanadski poduzetnik i političar (Windsor, 28. VIII. 1938). ...

Merrill Lynch & Company, Inc.

Merrill Lynch & Company, Inc. [me'ril linč ənd kʌ'mpəni inkɔ:'ɹpəreitid], američka holdinška kompanija ...

Morgan Chase and Co.

Morgan Chase and Co. [mɔ:'ɹgən eis ənd kʌ'mpəni] (puno ime J. P. Morgan Chase and Company), američka ...

Motorola

Motorola (engl. izgovor [moutərọu'lə]), američka kompanija za proizvodnju komunikacijske tehnologije ...

Nehru, Jawaharlal

Nehru [ne'hru], Jawaharlal, indijski političar i državnik (Allahabad, 14. XI. 1889 – New Delhi, 27. V. 1964). ...

palac

palac. 1. U anatomiji čovjeka, prvi i najjači prst. Palac na ruci (lat. pollex) najsamostalniji je ...

Pan American World Airways, Inc.

Pan American World Airways, Inc. [pæn əme'rikən wə:ɹld ẹə'ɹweiz iŋkɔ:'ɹpəreitid] (kratica Pan Am), američki ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7