Upit inč, pronađeno natuknica: 66

ConAgra Inc.

ConAgra Inc. [kɔnæ'grə iŋk], američka prehrambena kompanija sa sjedištem u Omahi. Osnovana 1919. pod ...

Coover, Robert

Coover [ku:'vəɹ], Robert, američki pisac (Charles City, Iowa, 4. II. 1932). Blizak T. Pynchonu i J. ...

Delta Air Lines Inc.

Delta Air Lines Inc. [de'ltə ẹəɹ lạinz], američki zračni prijevoznik sa sjedištem u Atlanti, Georgia. ...

Desai, Shri Morarji Ranchhodji

Desai [desại'], Shri Morarji Ranchhodji, indijski političar (Bhadeli, 29. II. 1896 – Bombay, danas Mumbai, ...

DuPont Company

DuPont Company (amer. izgovor [dju:pα:'nt kʌ'mpəni]), američka kemijska korporacija sa sjedištem u Wilmingtonu. ...

Durant, William Crapo

Durant [du:ræ'nt], William Crapo, američki industrijalac (Boston, 8. XII. 1861 – New York, 18. III. 1947). ...

Elf Aquitaine

Elf Aquitaine [εlf akitε'n] (puni naziv Société Nationale Elf Aquitaine), francuska korporacijska grupa ...

Facebook

Facebook [fẹi'sbuk] (engl.), mrežne stranice i servis za društveno umrežavanje što ga je 2004. pokrenula ...

Fenn, John Bennett

Fenn [fen], John Bennett, američki kemičar (New York, 15. VI. 1917 – Richmond, Virginia, 10. XII. 2010). ...

Fox Broadcasting Company

Fox Broadcasting Company [fɔ:ks brɔ:'dkæstiŋ kʌ'mpəni], američka televizijska kompanija, koju je 1986. ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7