Upit ideologija, pronađeno natuknica: 95

Korunić, Petar

Korunić, Petar, hrvatski povjesničar (Smokvica na Korčuli, 6. VII. 1939 – Zagreb, 7. VIII. 2018). Diplomirao ...

Kršćanska škola

Kršćanska škola, časopis za pitanja katoličkog odgoja, školstva i pedagogije, glasilo Katehetskog odsjeka ...

kulturtregerstvo

kulturtregerstvo (prema njem. Kulturträger: širitelj, prijenosnik kulture), jedan od naziva za politiku ...

liberalizam

liberalizam (franc. libéralisme, od libéral < lat. liberalis: slobodarski), slobodarstvo, političko ...

Lübbe, Hermann

Lübbe [ly'bə], Hermann, njemački filozof i politolog (Aurich, Ostfriesland, 31. XII. 1926). Profesor ...

Mannheim, Karl

Mannheim [ma'nhaim], Karl, njemački sociolog i filozof (Budimpešta, 27. III. 1893 – London, 9. I. 1947). ...

Marcuse, Herbert

Marcuse [marku:'zə], Herbert, njemački filozof i sociolog (Berlin, 19. VII. 1898 – Starnberg, 29. VII. 1979). ...

Marinković, Ranko

Marinković, Ranko, hrvatski književnik (Vis, 22. II. 1913 – Zagreb, 28. I. 2001). Studij romanistike ...

marksistička kritika

marksistička kritika, književnoteorijska škola koja svojim interesom za promjenu društva premašuje granice ...

marksizam

marksizam, cjelina filozofskih, ekonomskih, socioloških i politoloških teorija koje je oblikovao K. ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10