Upit ideologija, pronađeno natuknica: 95

Burawoy, Michael

Burawoy [bərəw61531i'], Michael, britanski i američki sociolog rusko-ukrajinskoga podrijetla (Manchester, ...

buržoazija

buržoazija (franc. bourgeoisie), srednja društvena klasa između plemstva i seljaštva (trgovci, obrtnici, ...

četnici

četnici. 1. Oni koji su u četi, koji četuju; hajduci, panduri, oružani općinski sluge. 2. Članovi ...

de Man, Paul

de Man (engl. izgovor [də mæ'n]), Paul, američki komparatist i književni teoretičar flamanskog podrijetla ...

Destutt de Tracy, Antoine Louis Claude

Destutt de Tracy [dεsty't dətʀasi'], Antoine Louis Claude, francuski filozof (Pariz, 20. VII. 1754 – ...

drama

drama (engl. drama; franc. drame; njem. Drama; prema kasnolat. drama < grč. δρ8118μα: radnja, događaj), ...

država

država, politička zajednica ljudi organizirana na nekom teritoriju pod suverenom vlašću; suveren i neovisan ...

Dumézil, Georges

Dumézil [dymezi'l], Georges, francuski povjesničar religije i jezikoslovac (Pariz, 4. III. 1898 – Pariz, ...

egalitarizam

egalitarizam (franc. égalitarisme), ideja da se distribucija položaja u društvu i alokacija »društvenih ...

Engels, Friedrich

Engels [ε'ŋəls], Friedrich, njemački filozof i političar (Barmen kraj Wuppertala, 28. XI. 1820 – London, ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10