Upit humanizam, pronađeno natuknica: 49

Kaunda, Kenneth David

Kaunda (engl. izgovor [kα:u'ndə]), Kenneth David, zambijski političar (Lubwa, 28. IV. 1924). Kao glavni ...

knjiga

knjiga (praslavenska riječ nejasna postanka, možda od staronordijskoga kenning: bilješka, znak, ili ...

Krešić, Andrija

Krešić, Andrija, hrvatski filozof (Vihovići kraj Mostara, 21. X. 1921 – Beograd, 28. IV. 2018). Bio ...

Kuliš, Mykola

Kuliš [kul’i'š], Mykola, ukrajinski dramatičar (Čaplynka, danas Hersonska oblast, 18. XII. 1892 – Sandarmoh, ...

latinska književnost

latinska književnost, u najširem značenju, svekolika književnost nastala na latinskom jeziku u trima ...

leksikografija

leksikografija (prema grč. λεξıϰός: koji se odnosi na riječi, odn. λεξıϰόν [βıβλίον]: rječnik + -grafija), ...

Lessing, Gotthold Ephraim

Lessing [lε'siŋ], Gotthold Ephraim, njemački književnik, kazališni kritičar i teoretičar umjetnosti ...

Livacic Gazzano, Ernesto Andrés

Livacic (Livačić) Gazzano (španjolski [li'βačik gasa'no]), Ernesto Andrés, čileanski književnik i povjesničar ...

Meksiko

Meksiko (Estados Unidos Mexicanos), država u južnome dijelu Sjeverne Amerike, između SAD-a (duljina ...

Merleau-Ponty, Maurice

Merleau-Ponty [meʀlo' p61533ti'], Maurice, francuski filozof i fenomenolog (Rochefort, 14. III. 1908 – Pariz, ...

|<  1  2 (3)  4  5