Upit humanizam, pronađeno natuknica: 49

humanizam

humanizam (njem. Humanismus, prema srednjovj. lat. humanista: humanist, izvedeno od lat. humanus: ljudski, ...

Althusser, Louis

Althusser [altysε:'ʀ], Louis, francuski filozof i sociolog (Birmandreis, Alžir, 16. X. 1918 – La Verrière, ...

antika

antika (od lat. antiquus: star, starinski), u najširem značenju sinonim za davninu, davno doba. U užem ...

Balfour, Arthur James

Balfour [bæ'lfə], Arthur James, britanski političar i filozof (Whittingehame, Škotska, 25. VII. 1848 ...

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina (akronim BiH), država u jugoistočnoj Europi. Na sjeveru, zapadu i jugu graniči s ...

Ćimić, Esad

Ćimić, Esad, sociolog i filozofski pisac (Mostar, 3. VI. 1931). Diplomirao (1960) i doktorirao (1964) ...

Dante Alighieri

Dante Alighieri [da'nte aligiε:'ri], talijanski pjesnik (Firenca, V/VI. 1265 – Ravenna, 14. IX. 1321). ...

Della Volpe, Galvano

Della Volpe [de'l:a vo'lpe], Galvano, talijanski filozof (Imola, 24. IX. 1895 – Rim, 13. VII. 1968). ...

Desnos, Robert

Desnos [dεs'nɔs], Robert, francuski pjesnik (Pariz, 4. VII. 1900 – Terezín, Češka, 8. VI. 1945). Rano ...

diplomatika

diplomatika (franc. diplomatique, prema grč. δίπλωμα: presavijeno udvoje; listina, isprava, povelja), ...

(1)  2  3  4  5