Upit gume, pronađeno natuknica: 133

brtvljenje

brtvljenje, postupak kojim se postiže nepropusnost različitih spojišta u građevinarstvu, strojarstvu ...

bužija

bužija (franc. bougie: svijeća), kirurški instrument u obliku šipke ili štapića različite debljine, ...

Cambridge (Sjedinjene Američke Države)

Cambridge [kẹi'mbri62721], grad u saveznoj državi Massachusetts (SAD), na lijevoj obali rijeke Charles; ...

Changsha

Changsha [čhaŋša] (pinyin; tradicionalno Ch’angsha), glavni grad pokrajine Hunan, pristanište na rijeci ...

cijev

cijev, šuplji građevni ili strojarski element različita presjeka (kružnoga, eliptičnoga, višekutnoga). ...

cink

cink (njem. Zink), simbol Zn (zincum), kemijski element (atomski broj 30, relativna atomska masa 65,39), ...

čađa

čađa, amorfni ugljikov prah, koji nastaje nepotpunim izgaranjem ili termičkim raspadom organskih tvari ...

Dandong

Dandong [danduŋ] (također Andong, prije Antung i Tantung), grad i luka u pokrajini Liaoning, sjeveroistočna ...

Darfur

Darfur (arapski Dār Fūr [da:r fu:'r]: zemlja [naroda] Fur), regija u zapadnome dijelu Sudana, upravno ...

ditiokarbamati

ditiokarbamati (di- + grč. ϑεῖον: sumpor + karbamat), sumporni analogoni karbamata, soli ditiokarbaminske ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >