Upit gibanje, pronađeno natuknica: 254

Genzel, Reinhard

Genzel [gε'ncəl], Reinhard, njemački astrofizičar (Bad Homburg vor der Höhe, 24. III. 1952). Diplomirao ...

geocentrični sustav

geocentrični sustav (geo- + centar), model Sunčeva sustava i cijeloga svijeta po kojem se Zemlja nalazi ...

Ghez, Andrea

Ghez [ge:z], Andrea, američka astronomkinja (New York, 16. VI. 1965). Diplomirala (1989) i doktorirala ...

glazbala

glazbala (sinonimno: glazbeni ili muzički instrumenti), predmeti koji su izrađeni ili se rabe za proizvodnju ...

glodanje

glodanje, postupak mehaničke obradbe materijala odvajanjem čestica rotirajućim alatom – glodalom. Najčešće ...

gravitacija

gravitacija (prema lat. gravitas: težina), sila uzajamnog privlačenja između masa. Po Isaacu Newtonu, ...

Grci

Grci, narod indoeuropske skupine u jugoistočnoj Europi te skupni naziv za indoeuropska plemena koja ...

grijanje

grijanje, postupak održavanja određene temperature u stambenim i radnim prostorijama iskorištavanjem ...

Haller, Albrecht von

Haller [ha'ləɹ], Albrecht von, švicarski liječnik, botaničar i pjesnik (Bern, 16. X. 1708 – Bern, 12. XII. 1777). ...

Halley, Edmond

Halley [hæ'li], Edmond (Edmund), engleski astronom, geofizičar, matematičar i fizičar (London, 8. XI. 1656 ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|