Upit gibanje, pronađeno natuknica: 254

rotacija

rotacija (lat. rotatio: okretanje, obrtanje). 1. U fizici, okretanje krutoga tijela oko osi. Svi dijelovi ...

Rubin, Vera

Rubin [ru:'bin], Vera, američka astronomkinja (Philadelphia, 23. VII. 1928 – Princeton, 25. XII. 2016). ...

Salcher, Peter

Salcher [za'l62179əɹ], Peter, austrijski fizičar (Kreuzen, 10. VIII. 1848 – Sušak, danas dio Rijeke, 4. X. 1928). ...

Schrödingerova jednadžba

Schrödingerova jednadžba [šrø:'diŋgəɹ~], temeljna jednadžba kvantne mehanike rješavanjem koje se predviđa ...

seizmograf

seizmograf (grč. σεισμός: potres + graf), mjerni instrument kojim se automatski mjere i bilježe pomaci ...

seizmogram

seizmogram (grč. σεισμός: potres + -gram), zapis gibanja tla tijekom potresa ovisno o vremenu. Nekada ...

seizmometrija

seizmometrija (grčki σεισμός: potres + -metrija), dio seizmologije koji se odnosi na konstrukciju i ...

sito

sito, naprava za odjeljivanje zrna određene veličine iz mase zrnatoga, sipkog materijala. Glavni dio ...

Sitter, Willem de

Sitter [s'itər], Willem de, nizozemski astronom (Smeek, 6. V. 1872 – Leiden, 20. XI. 1934). Diplomirao ...

Slaveni

Slaveni, skupina srodnih indoeuropskih plemena (povezanih zajedničkim tzv. praslavenskim jezikom; →  slavenski ...

|<  < (21)  22  23  24  25  26