Upit gibanje, pronađeno natuknica: 254

ionizacijska komora

ionizacijska komora, detektor za otkrivanje i mjerenje intenziteta ionizirajućega zračenja. Glavni su ...

Jadransko more

Jadransko more ili Jadran, dio Sredozemnoga mora između Balkanskog i Apeninskoga poluotoka do Otrantskih ...

jednadžba gibanja

jednadžba gibanja, svaka jednadžba koja opisuje gibanje fizikalnog sustava kao funkciju vremena. U klasičnoj ...

Jones, Harold Spencer

Jones [6272161595unz], Harold Spencer, engleski astronom (London, 20. III. 1890 – London, 3. XI. 1960). Ravnatelj ...

kalendar

kalendar (kasnolat. calendarium: knjiga rokova, knjiga dospijevanja, od lat. Kalendae: prvi dan u mjesecu ...

kaos

kaos (grč. χάος: praznina; neomeđenost). 1. U filozofiji, stanje nereda bez oblika, određenosti, sklada ...

Kapteyn, Jacobus Cornelius

Kapteyn [kαpt62656i'n], Jacobus Cornelius, nizozemski astronom (Barneveld, 19. I. 1851 – Amsterdam, 18. VI. 1922). ...

Kapteynova zvijezda

Kapteynova zvijezda [kαpt62656i'n∼], zvijezda koja se nalazi u zviježđu Slikaru, prividne magnitude 8,85, ...

katodna cijev

katodna cijev, elektronska cijev u kojoj se elektroni, izbačeni iz užarene katode, zbog visokog napona ...

kemijski potencijal

kemijski potencijal (znak μ), fizikalna veličina koja opisuje sposobnost električki neutralnih atoma ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >