Upit geografija, pronađeno natuknica: 71

Malić, Adolf

Malić, Adolf, hrvatski geograf (Bravnice kraj Jajca, BiH, 1. IV. 1941). Geografiju je diplomirao na ...

Martonne, Emmanuel de

Martonne [maʀtɔ'n], Emmanuel de, francuski geograf (Chabris, 1. IV. 1873 – Sceaux, 25. VII. 1955). Sveučilišni ...

Merklas, Václav

Merklas [me'~], Václav, češki kartograf i izdavač (Prag, 29. IX. 1809 – Opava, 2. X. 1866). Osnovao ...

more

more, vodene mase na Zemljinoj površini prosječno jednakih fizičko-kemijskih svojstava koje su međusobno ...

Oppitz, Oto

Oppitz [o'pic], Oto (puno ime Otto Adalbertus Josef Oppitz), hrvatski geograf i leksikograf (Police-Braunov ...

Pavić, Radovan

Pavić, Radovan, hrvatski geograf i geopolitolog (Delnice, 30. VI. 1933 – Zagreb, 4. V. 2020). Diplomirao ...

pedologija

pedologija (ped-2 + -logija), znanost o tlu; istražuje postanak i razvoj tla, njegova fizikalna, kemijska ...

Pepeonik, Zlatko

Pepeonik, Zlatko, hrvatski geograf (Varaždin, 31. VII. 1934 – Zagreb, 20. I. 2004). Geografiju je diplomirao ...

Pisani, Vittore

Pisani [pisa:'ni], Vittore, talijanski lingvist, indolog i indoeuropeist (Rim, 23. II. 1899 – Como, ...

psefologija

psefologija (grč. ψῆφος: kamenčić + -logija), znanost o izborima. Termin dolazi od grčke riječi ps61571phos, ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8