Upit geografija, pronađeno natuknica: 71

Jelen, Ivan

Jelen, Ivan, hrvatski ekonomist (Slavonski Brod, 30. IX. 1922 – Zagreb, 4. XII. 2005). Diplomirao (1950) ...

jezikoslovlje

jezikoslovlje (lingvistika), znanstveno proučavanje ljudskoga jezika, konkretnih (prirodnih) jezika ...

Kalmeta, Ratimir

Kalmeta, Ratimir, hrvatski geograf (Obrovac, 22. VI. 1916 – Zagreb, 24. VIII. 2005). Geografiju je diplomirao ...

kartografija

kartografija (karta + -grafija), vještina izradbe karata i znanstvena disciplina koja se bavi poviješću, ...

Katančić, Matija Petar

Katančić, Matija Petar, hrvatski pjesnik, estetičar, književni teoretičar, prevoditelj, leksikograf, ...

Kozličić, Mithad

Kozličić, Mithad, hrvatski povjesničar pomorstva (Zenica, 14. IV. 1954). Diplomirao je na Mornaričkoj ...

Krebs, Norbert

Krebs [kre:ps], Norbert, njemački geograf (Leoben, 29. VIII. 1876 – Berlin, 5. XII. 1947). Sveučilišni ...

Kurtek, Pavao

Kurtek, Pavao, hrvatski geograf i pedagog (Jelisavac, 20. IX. 1912 – Zagreb, 11. IV. 1995). Geografiju ...

Lelewel, Joachim Ignacy

Lelewel [lele'vel], Joachim Ignacy, poljski povjesničar i političar (Varšava, 22. III. 1786 – Pariz, ...

Lukas, Filip

Lukas, Filip, hrvatski geograf, povjesničar i teolog (Kaštel Stari, 29. IV. 1871 – Rim, 26. II. 1958). ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8