Upit geografija, pronađeno natuknica: 71

Blašković, Vladimir

Blašković, Vladimir, hrvatski geograf i prirodoslovac (Karlovac, 22. IV. 1901 – Zagreb, 1. I. 1990). ...

botanika

botanika ili fitologija (grč. βοτανıϰή [τέχνη]: biljarstvo; fito- + -logija), biološka znanost koja ...

Candolle, Alphonse Louis Pyrame de

Candolle [k8118dɔ'l], Alphonse Louis Pyrame de, švicarski botaničar (Pariz, 28. X. 1806 – Ženeva, 4. IV. 1893). ...

Cavalli-Sforza, Luigi Luca

Cavalli-Sforza [kava'l:i sfɔ'rca], Luigi Luca, talijanski liječnik i populacijski genetičar (Genova, ...

Collodi, Carlo

Collodi [kol:ɔ:'di], Carlo (pravo prezime Lorenzini [lorenci:'ni]), talijanski pisac i novinar (Firenca, ...

Coseriu, Eugenio

Coseriu [kose'riu], Eugenio (rumunjski Eugen Coşeriu [koše'riu]), njemački lingvist rumunjskoga podrijetla ...

Crkvenčić, Ivan

Crkvenčić, Ivan, hrvatski geograf (Slanje kraj Ludbrega, 24. VI. 1923 – Zagreb, 24. X. 2011). Višu pedagošku ...

Dauzat, Albert

Dauzat [doza'], Albert, francuski jezikoslovac (Guéret, Creuse, 4. VII. 1877 – Alžir, 31. X. 1955). ...

Davis, William Morris

Davis [dẹi'vis], William Morris, američki geograf i geolog, osnivač geomorfologije (Philadelphia, 12. II. 1850 ...

ekonomske znanosti

ekonomske znanosti, društvene znanosti koje se bave podrijetlom, prirodom i posljedicama ljudskoga djelovanja ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8