Upit frekvencija, pronađeno natuknica: 129

rad (više značenja)

rad, svjesno organizirana, svrsishodna djelatnost ljudi radi postizanja nekoga korisnog učinka koja ...

radar

radar (akronim od engl. Radio Detection and Ranging: otkrivanje i određivanje udaljenosti radiovalovima), ...

radiokomunikacije

radiokomunikacije (radio- + komunikacija), elektroničke komunikacije u kojima se informacija prenosi ...

radioodašiljač

radioodašiljač, elektronički uređaj za stvaranje moduliranog električnog signala, koji neku informaciju ...

radioprijamnik

radioprijamnik, uređaj sastavljen od niza elektroničkih sklopova s pomoću kojih se iz električnog signala, ...

Ramanova spektroskopija

Ramanova spektroskopija (po Chandrasekhari Venkati Ramanu), tehnika ispitivanja energetskih stanja molekula ...

Ramanov efekt

Ramanov efekt (po Chandrasekhari Venkati Ramanu), u osnovi neelastično, nekoherentno raspršenje svjetlosti ...

reaktancija

reaktancija (prividni ili jalovi električni otpor) (engl. reactance) (znak X), električni otpor protjecanju ...

Reber, Grote

Reber [re'bəɹ], Grote, američki elektroinženjer i samouki radioastronom (Chicago, 22. XII. 1911 – Tasmanija, ...

relativistička kvantna mehanika

relativistička kvantna mehanika, teorija moderne fizike koja povezuje kvantnu mehaniku i relativističku ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >