Upit frekvencija, pronađeno natuknica: 129

električna struja

električna struja. 1. Osnovna fizikalna veličina (znak I) kojom se opisuje strujanje čestica nabijenih ...

električna zavojnica

električna zavojnica, električni vodič načinjen od izolirane žice, smotan u spiralu ili petlju, dio ...

električni generator

električni generator, električni stroj koji mehaničku energiju pogonskoga stroja pretvara u električnu ...

električni motor

električni motor (elektromotor), stroj koji pretvara električnu energiju u mehanički rad. Dvije su glavne ...

električni otpor

električni otpor (znak R), fizikalna veličina koja opisuje utjecaj vrste tvari, duljine i debljine vodiča ...

električni titraji

električni titraji, periodično mijenjanje amplitude električne struje. Do električnoga titranja dolazi ...

elektroencefalografija

elektroencefalografija (elektro- + encefalografija) (kratica EEG), dijagnostička i istraživačka tehnika ...

elektromagnetski valovi

elektromagnetski valovi, širenje elektromagnetskoga polja. Električki nabijena tijela proizvode u svom ...

elektroničko ometanje

elektroničko ometanje, planirano zračenje ili odbijanje elektromagnetske energije s ciljem da se primatelju ...

elektroničko računalo

elektroničko računalo, uređaj za primanje, obradbu, pohranu i prikazivanje najrazličitijih vrsta podataka ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >