Upit fotootpornik, pronađeno natuknica: 3

fotootpornik

fotootpornik (foto- + otpornik), poluvodički elektronički element kojemu svjetlost (i blisko elektromagnetsko ...

fotoćelija

fotoćelija (foto- + ćelija), elektronička cijev u kojoj svjetlost (i blisko elektromagnetsko zračenje) ...

fotomultiplikator

fotomultiplikator ili fotoumnoživač, fotoosjetljiva elektronska cijev u kojoj svjetlost (i blisko elektromagnetsko ...