Upit foton, pronađeno natuknica: 24

klorofil

klorofil (kloro- + -fil) (biljno zelenilo), zeleni biljni pigment, nuždan u procesu fotosinteze, smješten ...

koherencija

koherencija (lat. cohaerentia: sveza, povezanost). 1. U filozofiji, povezanost nečega što pripada zajedno, ...

kvant

kvant (od lat. quantum: koliko), najmanji iznos neke veličine za koji se, prema kvantnoj teoriji, ta ...

Lewis, Gilbert Newton

Lewis [lu:'is], Gilbert Newton, američki kemičar (Weymouth, Massachusetts, 23. X. 1875 – Berkeley, 23. III. 1946). ...

molekularne rotacije

molekularne rotacije, kružna gibanja molekula plina koje imaju stalni električni dipolni moment. Način ...

molekularne vibracije

molekularne vibracije, titranja atoma oko ravnotežnih položaja u molekulama u pravcu međunuklearne osi ...

optika

optika (prema grč. ὀπτιϰὴ [τέχνη]: [znanost] o vidu), grana fizike koja se bavi svojstvima i širenjem ...

Planck, Max

Planck [plaŋk], Max, njemački fizičar (Kiel, 23. IV. 1858 – Göttingen, 4. X. 1947). Studij započet u ...

Planckova konstanta

Planckova konstanta [plaŋk~] (znak h), prirodna konstanta s pomoću koje je Max Planck 1900. postavio ...

prostor-vrijeme

prostor-vrijeme, u teoriji relativnosti, prostor opisan trima prostornim koordinatama i četvrtom koordinatom ...

|<  1 (2)  3