Upit fotografija, pronađeno natuknica: 136

daljinska istraživanja

daljinska istraživanja, snimanje Zemljine površine iz daljine, s pomoću zrakoplova (aerosnimanja) ili ...

Derrida, Jacques

Derrida [dεʀida'], Jacques, francuski filozof (El Biar, Alžir, 15. VII. 1930 – Pariz, 8. X. 2004). Studirao ...

digitalizacija

digitalizacija (engl. digitalization, od digit: znamenka), u najširem smislu, prevođenje analognoga ...

dokumentarni film

dokumentarni film, filmski rod; naziv je prvi upotrijebio (1926) britanski redatelj J. Grierson – polazeći ...

Dubrovački muzeji

Dubrovački muzeji, muzejska ustanova kompleksnoga tipa, osnovana 1872. u Dubrovniku. Pod prvotnim nazivom ...

Eastman Kodak Company

Eastman Kodak Company [i:'stmən kọu'dæk kʌ'mpəni] (kraći naziv Kodak), glavni američki proizvođač filmova, ...

eidetizam

eidetizam (prema grč. εἶδος: slika, lik), sposobnost detaljnog dosjećanja jednom percipiranih sadržaja, ...

evaporografija

evaporografija (lat. evaporatio: isparavanje + -grafija), fotografija u infracrvenom području elektromagnetskoga ...

faks

faks ili telefaks (engl. fax, kratica od facsimile, od lat. fac simile: učini slično; tele- + faks), ...

Feba

Feba (Phoebe), Saturnov satelit koji po izduženoj (ekscentricitet 0,156) i nagnutoj putanji (inklinacija ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >