Upit filozofija književnosti, pronađeno natuknica: 76

Indija

Indija (hindski Bhārat ili Bhāratvarša, engleski Republic of India), država u južnoj Aziji; leži na ...

Italija

Italija (Repubblica Italiana), država u južnoj Europi, između Austrije (duljina granice 430 km) i Švicarske ...

Japanci

Japanci, azijski narod naseljen pretežito na japanskim otocima; oko 127 milijuna pripadnika. Od kraja ...

Jeremić, Dragan

Jeremić, Dragan, srpski književni kritičar i filozof (Brđani kraj Gornjeg Milanovca, 24. V. 1925 – Ljubljana, ...

Kautman, František

Kautman [kạu'tman], František, češki književnik (České Budějovice, 8. I. 1927 – Prag, 18. VI. 2016). ...

Kinezi

Kinezi, većinski narod Kine. Sami se nazivaju Han, a to je i njihov službeni naziv u Kini. Izvan Kine ...

klasičan

klasičan (lat. classicus: koji pripada najvišoj klasi), oznaka za ono što pripada grčko-rimskoj antici, ...

Knežević, Anto

Knežević, Anto, hrvatski filozof i slavist (Potočani, BiH, 23. III. 1959). Diplomirao filozofiju i ruski ...

Kristeller, Paul Oskar

Kristeller [kri'stεləɹ], Paul Oskar, njemački filozof (Berlin, 22. V. 1905 – Princeton, SAD, 7. VI. 1999). ...

Lazarević, Branko

Lazarević, Branko, srpski književni kritičar i teoretičar (Vidin, Bugarska, 25. XII. 1883 – Herceg Novi, ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8