Upit filozofija književnosti, pronađeno natuknica: 76

Solar, Milivoj

Solar, Milivoj, hrvatski književni i kulturni teoretičar i komparatist (Koprivnica, 8. IV. 1936). Studij ...

Arapi

Arapi, narodi semitskog podrijetla nastanjeni na poluotoku Arabiji, odakle su se raširili po jugozapadnoj ...

Augustin Aurelije, sv.

Augustin, Aurelije, sv. (lat. Aurelius Augustinus [aure:'li·us augusti:'nus]), filozof, teolog i crkveni ...

Bachelard, Gaston

Bachelard [bašla:'ʀ], Gaston, francuski filozof, povjesničar znanosti i književni kritik (Bar-sur-Aube, ...

Bahtin, Mihail Mihailovič

Bahtin [baxt’i'n], Mihail Mihailovič, ruski teoretičar književnosti (Orojl, 17. XI. 1895 – Moskva, 7. III. 1975). ...

Balzac, Honoré de

Balzac [balza'k], Honoré de, francuski književnik (Tours, 20. V. 1799 – Pariz, 18. VIII. 1850). Jedan ...

Barac, Antun

Barac, Antun, hrvatski književni povjesničar i kritičar (Kamenjak kraj Crikvenice, 20. VIII. 1894 – ...

Bizant

Bizant ili Bizantsko Carstvo, istočni dio Rimskoga Carstva nakon njegove konačne podjele 395. Povijest. ...

Bošnjak, Branko

Bošnjak, Branko, hrvatski filozof (Stojčinovac kraj Osijeka, 14. I. 1923 – Zagreb, 18. VI. 1996). Na ...

Burke, Kenneth Duva

Burke [bə:ɹk], Kenneth Duva, američki književni teoretičar (Pittsburgh, 5. V. 1897 – Andover, 19. XI. 1993). ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8