Upit faza, pronađeno natuknica: 291

fazni dijagram

fazni dijagram, grafički prikaz empirijski određenih ili jednadžbama stanja opisanih veza među parametrima ...

fenologija

fenologija (feno- + -logija), znanost o pojavnim oblicima životinja i biljaka koji su uvjetovani godišnjim ...

fiksacija

fiksacija ili fiksiranje (lat. fixatio: ustaljivanje). 1. Općenito, učvršćenje, učvršćivanje; postupak ...

Filipović, Stjepan

Filipović, Stjepan, hrvatski agronom (Velagići, BiH, 16. VIII. 1886 – Ključ, 2. XII. 1955). Doktorirao ...

firn

firn (njem. Firn), stari zrnati snijeg, prijelazna faza između snijega i leda, a nalazi se na prednjoj ...

fizikalna kemija

fizikalna kemija (zastarjela istoznačnica: fizička kemija), grana kemije u kojoj se građa tvari i njihove ...

Flamanci

Flamanci (flamanski Vlamingen), zapadnogermanski narod nastanjen najvećim dijelom u sjevernoj Belgiji ...

fluidizacija

fluidizacija, tehnološka operacija u kojoj čestice čvrste tvari lebde u uzlaznoj struji fluidizatora ...

formalizam

formalizam (njemački Formalismus, od latinski formalis: koji se odnosi na formu). 1. Davanje prevelikog ...

Fouquet, Jean

Fouquet (Foucquet) [fukε'], Jean (Jehan), francuski slikar i minijaturist (Tours, oko 1420 – Tours, ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >  >|