Upit faza, pronađeno natuknica: 291

disperzija

disperzija (lat. dispersio: rasap, raspršenje, rasipanje). 1. U fizici, razlaganje složene (npr. bijele) ...

Dobrović, Petar

Dobrović, Petar, srpski slikar (Pečuh, Madžarska, 14. I. 1890 – Beograd, 27. I. 1942). Slikarstvo studirao ...

drvna industrija

drvna industrija, naziv za dvije industrijske djelatnosti: preradbu drva i proizvodnju namještaja. U ...

drvo

drvo, termin koji ima dvostruko značenje: 1. određeni oblik drvenaste biljke (latinski arbor) i 2. tvar, ...

dvorac

dvorac, prebivalište, također i rezidencija svjetovnih i duhovnih vladara, plemstva i dr.; prvotno ladanjsko ...

Egipat

Egipat (Mişr; Arapska Republika Egipat/Ǧumhūriyyat Miṣr al-‘Arabiyya), država u sjeveroistočnoj Africi ...

Ekonomska i monetarna unija

Ekonomska i monetarna unija (engleski Economic and Monetary Union, akronim EMU), projekt Europske unije ...

ekonomska kriza

ekonomska kriza, zastoj i pad gospodarske djelatnosti s teškim posljedicama za razinu proizvodnje, dohotka ...

ekspresionizam

ekspresionizam (franc. expressionnisme, prema expression: izraz; izražaj), umjetnički i književni smjer ...

ekstrakcija

ekstrakcija (srednjovj. lat. extractio). 1. Vađenje, izvlačenje, npr. u medicini ekstrakcija zuba, ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >  >|