Upit faza, pronađeno natuknica: 291

Boccioni, Umberto

Boccioni [boč:o:'ni], Umberto, talijanski kipar, slikar, grafičar i pisac (Reggio Calabria, 19. X. 1882 ...

boom

boom [bu:m] (bum) (engl.), konjunkturni uspon i polet gospodarske aktivnosti, koje označuju posebno ...

božanstva, medicinska

božanstva, medicinska, u mnogobožačkim religijama nadzemaljska bića, koja prema, vjerovanju ljudi, utječu ...

brodogradilište

brodogradilište, industrijski pogon za gradnju i popravak brodova i drugih plovila, smješten na pogodnom ...

brončano doba

brončano doba, prapovijesno razdoblje kojemu obilježje daje uporaba bronce u izradbi oruđa, oružja i ...

Çatalhöyük

Çatalhöyük [čαtα'lhøjyk], jedno od najvećih neolitičkih nalazišta, jugoistočno od Konye u Anatoliji, ...

cementit

cementit (prema cement), željezni karbid, Fe3C, tvrd i krt fazni sastojak čelika i lijevanog željeza, ...

Chandrasekhar, Subrahmanian

Chandrasekhar [čandrasekha'r], Subrahmanian, američki astronom indijskoga podrijetla (Lahore, 19. X. 1910 ...

ciklus

ciklus (lat. cyclus < grč. ϰύϰλος: krug). 1. Kružni proces; slijed mehaničkih, fizikalnih, kemijskih ...

Clausius-Clapeyronova jednadžba

Clausius-Clapeyronova jednadžba [klạu'zius klapεʀ61533'~] (po Rudolfu Juliusu Emanuelu Clausiusu i Émileu ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|