Upit etnologija, pronađeno natuknica: 19

muzeologija

muzeologija (muzej + -logija), znanstvena disciplina u okviru informacijskih znanosti koja proučava ...

povijest

povijest (historija, od lat. historia < grč. ἱστορία: ispitivanje; obavijest; znanost; opisivanje, pripovijedanje), ...

praznovjerje

praznovjerje, pogrješno, lažno, prazno vjerovanje; vjerovanje koje se ne uklapa u sustav vjerovanja ...

Radić, Antun

Radić, Antun, hrvatski etnolog, političar i publicist (Trebarjevo Desno, 11. VI. 1868 – Zagreb, 10. II. 1919). ...

Rihtman-Auguštin, Dunja

Rihtman-Auguštin, Dunja, hrvatska etnologinja (Sušak, danas dio Rijeke, 6. IX. 1926 – Zagreb, 4. XI. 2002). ...

Saussure, Ferdinand de

Saussure [sosy:'ʀ], Ferdinand de, švicarski lingvist (Ženeva, 6. XI. 1857 – Vufflens-le-Château, kanton ...

teatrologija

teatrologija (teatar + -logija), humanistička znanost koja obuhvaća povijesnu, teorijsku i estetičku ...

Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der Hercegovina

Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der Hercegovina [vi'sənšaftli62179ə mi'tailuŋən ạus bɔ'sniən ...

Zelenin, Dmitrij Konstantinovič

Zelenin [z’il’e'n’in], Dmitrij Konstantinovič, ruski folklorist, etnolog i dijalektolog (Ljuk, Udmurtija, ...

|<  1 (2)