Upit erg, pronađeno natuknica: 8

erg (metrologija)

erg (prema grč. ἔργον: djelo, čin, rad) (znak erg), zastarjela mjerna jedinica energije i rada u CGS-sustavu, ...

erg (geografija)

erg (franc. erg < arapski ‘irq: dina), arapski naziv za pješčane pustinje u sjevernoj Africi. ...

CGS-sustav

CGS-sustav, sustav mjernih jedinica, koji se upotrebljavao od 1881. do 1980., prethodnik Međunarodnoga ...

elektroretinografija

elektroretinografija (elektro- + retina + -grafija) (kratica ERG), bilježenje akcijskoga mrežničnog ...

energija

energija (grč. ἐνέργεıα: rad, učinak). 1. Djelotvorna sila, životna djelatnost, odlučnost, odrješitost. 2. ...

Mauretanija

Mauretanija (arapski: Al-Jumhūriyyah al-Islāmiyyah al-Mūrītāniyyah), država u sjeverozapadnoj Africi, ...

pustinje

pustinje, područja koja zbog velike oskudice vlage nemaju razvijen vegetacijski pokrov. Zajedno s polupustinjama ...

Tunis (država)

Tunis (Tūnis; Republika Tunis/Al-Ğumhūriyya at-Tūnisiyya), država u sjevernoj Africi, između Sredozemnoga ...