Upit entropija, pronađeno natuknica: 22

kvantna statistika

kvantna statistika, grana statističke fizike kojoj je temelj kvantna mehanika. Bitna je razlika u odnosu ...

Maxwell, James Clerk

Maxwell [mæ'kswəl], James Clerk, škotski fizičar (Edinburgh, 13. VI. 1831 – Cambridge, Engleska, 5. XI. 1879). ...

obavijesna teorija

obavijesna teorija, disciplina koja se bavi proučavanjem procesa koji sudjeluju u prenošenju, tj. odašiljanju ...

para (fizika)

para, tvar u plinovitom agregatnom stanju na temperaturi nižoj od vrelišta ili na temperaturi koja je ...

relativistička fizika

relativistička fizika, fizičko-matematička teorija koja obuhvaća prirodne pojave na razini čestica (iznad ...

reverzibilni proces

reverzibilni proces (obrativi proces, povratni proces), proces u kojem se energija pretvara iz jednog ...

slobodna energija

slobodna energija, termodinamička funkcija stanja, mjera sposobnosti nekoga makrofizikalnog ili kemijskog ...

teorija informacija

teorija informacija, znanstvena disciplina zasnovana na matematičkoj teoriji vjerojatnosti i statistici, ...

teorija sustava

teorija sustava, interdisciplinarna znanost koja se bavi opisivanjem te objašnjavanjem zakonitosti postanka, ...

termodinamički sustav

termodinamički sustav, fizikalni sustav u kojem nastaju i odvijaju se termodinamički procesi. Stanje ...

|<  1 (2)  3