Upit entropija, pronađeno natuknica: 22

entropija

entropija (njem. Entropie, od en- + -tropija). 1. U fizici (znak S), termodinamička funkcija stanja ...

Kolmogorov-Sinajeva entropija

Kolmogorov-Sinajeva entropija [kəlmago'rəf-sina'j~] (znak K), entropija koja opisuje kaotično gibanje ...

adijabatski proces

adijabatski proces (grč. ἀδıάβατος: koji se ne može prijeći), termodinamički proces u kojem nema izmjene ...

Belamarić, Igor

Belamarić, Igor, hrvatski inženjer brodogradnje (Šibenik, 12. IV. 1927 – Split, 15. VI. 2019). Diplomirao ...

Boltzmannova konstanta

Boltzmannova konstanta [bɔ'lcman~] (znak k), prirodna konstanta koja u nekom plinu povezuje termodinamičku ...

disipativni sustav

disipativni sustav (prema lat. dissipare: razasuti, razbacati, rasipati), mehanički, termodinamički, ...

fazni prijelaz

fazni prijelaz, promjena stanja neke tvari iz jedne faze u drugu, tj. iz jednog stanja u drugo, pri ...

Gibbsova energija

Gibbsova energija [gibz~] (Gibbsov potencijal, slobodna entalpija) (znak G) (po Josiahu Willardu Gibbsu), ...

ireverzibilni proces

ireverzibilni proces (neobrativi proces, nepovratni proces), proces u kojem se prilikom prelaska energije ...

Kolmogorov, Andrej Nikolajevič

Kolmogorov [kəlmago'rəf], Andrej Nikolajevič (Nikolaevič), ruski matematičar (Tambov, 25. IV. 1903 – ...

(1)  2  3