Upit elektroforeza, pronađeno natuknica: 5

elektroforeza

elektroforeza (elektro- + -foreza), kretanje električki nabijenih čestica u otopini pod djelovanjem ...

biokemijsko inženjerstvo

biokemijsko inženjerstvo, primjena inženjerstva u vođenju bioloških procesa u industrijskim uvjetima, ...

elektrokinetičke pojave

elektrokinetičke pojave (elektro- + kinetika), pojave što se opažaju pri kretanju električki nabijenih ...

elektroosmoza

elektroosmoza (elektro- + osmoza), protjecanje tekućina kroz porozne materijale, polupropusne membrane, ...

separacija

separacija (lat. separatio: rastavljanje, odvajanje). 1. Odjeljivanje, razdvajanje, odcjepljenje, odvojenost, ...