Upit brzina, pronađeno natuknica: 400

bura

bura (grč. βορέας: sjevernjak), jak, suh i hladan, mahovit (naglo mijenja smjer i brzinu) i turbulentan ...

bušilica

bušilica, ručni alat ili alatni stroj koji svrdlom ili drugim alatom buši i obrađuje cilindrične rupe ...

centrifugiranje

centrifugiranje, u procesnoj tehnici, separacijska operacija kojom se razdvajanje heterogenih smjesa ...

Čerenkovljevo zračenje

Čerenkovljevo zračenje [č’ir’inko'f~], emisija elektromagnetskoga zračenja koje nastaje kada brze električki ...

CERN

CERN (akronim od franc. Conseil européen pour la recherche nucléaire: Europsko vijeće za nuklearna istraživanja; ...

ciklon

ciklon (engl. cyclone, prema grč. ϰύϰλος: krug). 1. Pojava sniženog tlaka zraka u području između 30° ...

čip

čip (engl. chip: iver, režanj), tanka poluvodička pločica, ploštine najviše nekoliko četvornih milimetara, ...

Cohen-Tannoudji, Claude

Cohen-Tannoudji [kɔ·ε'n tanu62721i'], Claude, francuski fizičar (Constantine, Alžir, 1. IV. 1933). Doktorirao ...

crna rupa

crna rupa, svemirski objekt kojemu je gravitacija tako velika da ga ni svjetlost ne može napustiti i ...

čvor

čvor. 1. Općenito, kvrga, zadebljanje koje nastaje širenjem, uvraćanjem, spletanjem neke vlaknaste ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >  >|