Upit brzina, pronađeno natuknica: 400

aktivnost radioaktivnog izvora

aktivnost radioaktivnog izvora (znak A), dozimetrijska fizikalna veličina kojom se opisuje brzina raspadanja ...

akustika

akustika (grč. ἀϰουστıϰός: slušni), grana fizike koja se bavi proučavanjem nastajanja, širenja i osjetom ...

alatni strojevi

alatni strojevi, strojevi za oblikovanje izrađevina od različitih materijala. Prije industrijske revolucije ...

alfa-zračenje

alfa-zračenje (α-zrake), čestično ionizirajuće zračenje koja se sastoji od roja brzih alfa-čestica (brzine ...

Aluminaut

Aluminaut (aluminij + grč. ναῦς: brod), istraživačka ronilica američke tvrtke Reynolds Metals Company, ...

anemometar

anemometar (anemo- + -metar), sprava za mjerenje brzine vjetra, odnosno brzine strujanja zraka. Najjednostavniji ...

anizotropija

anizotropija (grč. ἄνıσος: nejednak + -tropija), osobitost nekog sredstva da njegova fizikalna svojstva ...

apsolutna nula temperature

apsolutna nula temperature, temperatura na kojoj termodinamički sustav ima najmanju energiju. Izražena ...

apsolutni prostor

apsolutni prostor, trodimenzionalni prostor svakodnevnog iskustva na kojem je utemeljena Newtonova fizika. ...

astronautika

astronautika (astro- + nautika), sinteza mnogobrojnih znanstvenih i tehničkih disciplina koje se bave ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|