Upit brzina svjetlosti, pronađeno natuknica: 79

Poisson, Siméon Denis

Poisson [pwas61533'], Siméon Denis, francuski fizičar i matematičar (Pithiviers, Loiret, 21. VI. 1781 – ...

poluvodički elektronički elementi

poluvodički elektronički elementi, elektronički elementi kojima se rad temelji na protjecanju električne ...

Schwarzschild, Karl

Schwarzschild [šva'rcšilt], Karl, njemački fizičar (Frankfurt na Majni, 9. X. 1873 – Potsdam, 11. V. 1916). ...

Sunčev vjetar

Sunčev vjetar (solarni vjetar), plazma vrlo male gustoće koju kao struju električki nabijenih čestica ...

televizija

televizija (engl. television, od tele- + lat. visio: pojava; predstava), pojam s dva osnovna značenja: ...

Turner, Joseph Mallord William

Turner [tə:'nə], Joseph Mallord William, engleski slikar i grafičar (London, 23. IV. 1775 – London, ...

valna duljina

valna duljina (znak λ), najkraća udaljenost između dviju točaka sredstva koje titraju u istoj fazi kad ...

valovi

valovi, širenje poremećaja kojim se prenosi energija kroz medij, a da se medij kao cjelina ne pomiče. ...

zvijezda (astronomija)

zvijezda, svemirsko tijelo u kojem se tijekom njegova razvoja nuklearnim reakcijama oslobađa energija ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)