Upit brzina svjetlosti, pronađeno natuknica: 79

Rayleigh, John William Strutt

Rayleigh [rẹi'li], John William Strutt [strʌt], engleski fizičar (Langford Grove, 12. XI. 1842 – Tarling ...

relativistička fizika

relativistička fizika, moderna fizičko-matematička teorija koja potpuno obuhvaća prirodne pojave na ...

Rosenquist, James

Rosenquist [rọu'zənkwist], James, američki slikar i grafičar (Grand Forks, North Dakota, 29. II. 1933 ...

Rydberg, Johannes Robert

Rydberg [ry:'dbærj], Johannes Robert, švedski fizičar i astronom (Halmstad, 8. XI. 1854 – Lund, 28. XII. 1919). ...

svjetlost

svjetlost, vidljivo elektromagnetsko zračenje u rasponu valnih duljina od 380 do 780 nm, koje ljudsko ...

tvorba parova

tvorba parova, proces nastajanja elementarne čestice i njezine antičestice iz bozona, pri čemu vrijede ...

vrijeme

vrijeme, neprekidni slijed promjena u kojem se trenutci ili njihove transformacije mogu zamisliti kao ...

zakon očuvanja energije

zakon očuvanja energije, fizikalni zakon prema kojemu je u zatvorenom fizikalnom sustavu zbroj svih ...

aberacija

aberacija (lat. aberratio: skretanje s puta). 1. Skretanje, odstupanje od smjera, od općih svojstava, ...

aditivna proizvodnja

aditivna proizvodnja (engleski Additive Manufacturing), dio proizvodnoga strojarstva koji se bavi izradbom ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8