Upit broj, pronađeno natuknica: 2747

algebarska funkcija

algebarska funkcija, funkcija f = f (x1, …, xn) varijabli x1, …, xn koja zadovoljava jednadžbu F (y, x1, …, xn) = 0, ...

algebarska teorija brojeva

algebarska teorija brojeva, dio teorije brojeva kojoj je osnovna zadaća proučavanje aritmetičkih svojstava ...

algebarski izraz

algebarski izraz, matematički izraz napisan s općim brojevima, tj. s pomoću konstanata (a, b, c), varijabla ...

algebra skupova

algebra skupova, neprazna sveukupnost podskupova nekoga skupa Ω zatvorena u odnosu na konačan broj operacija ...

Almagia, Roberto

Almagia [alma62721:a'], Roberto, talijanski geograf (Firenca, 1884 – Rim, 1962). Sveučilišni profesor u ...

aluminij

aluminij (engl. aluminium, prema lat. alumen: stipsa), simbol Al (aluminium), element (atomski broj ...

Alžir (država)

Alžir (Al-Ğumhūrīyyat al-Ğazā’iriyyat al-Dimuqrāṭiyyatt ašl-Šabiyyat [al62721umhu:ri'j:a al62721aza:63308iri'j:a ...

Ambrosiana

Ambrosiana [~zia:'na]. 1. Biblioteca Ambrosiana, knjižnica u Milanu, smještena u raskošnoj palači Ambrosiana, ...

americij

americij (prema Amerika), simbol Am (americium), kemijski umjetni radioelement iz skupine aktinoida ...

Amerika

Amerika, kontinentski i otočni prostor između Arktičkog arhipelaga na sjevernoj polutki do rta Horna ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|