Upit brigada, pronađeno natuknica: 26

kopnena vojska

kopnena vojska, grana oružanih snaga koja djeluje na kopnu. U pov. razvoju mijenjala je sastav, ustroj, ...

korpus

korpus (lat. corpus: tijelo). 1. U anatomiji, trup čovjeka ili životinje. 2. U vojnoj terminologiji, ...

Krajačić, Ivan - Stevo

Krajačić, Ivan - Stevo, hrvatski političar (Poljane kraj Nove Gradiške, 29. VIII. 1906 – Zagreb, 10. IX. 1986). ...

Mrazović, Karlo - Gašpar

Mrazović, Karlo - Gašpar, hrvatski političar (Mursko Središće, 26. X. 1902 – Zagreb, 23. IX. 1987). ...

oružništvo

oružništvo, pomoćni rod vojske koji služi za održavanje javnoga reda i sigurnosti. Kao posebna ustanova ...

partizani

partizani (franc. partisan: pristaša < tal. partigiano, prema parte: strana, klika, stranka), u srednjem ...

Potočnjak, Vladimir

Potočnjak, Vladimir (Vlado), hrvatski slikar (Struga kraj Ludbrega, 11. VIII. 1924 – Rijeka, 19. III. 1997). ...

pukovnija

pukovnija, višerodna vojna taktička postrojba sastavljena od satnija, bojna ili skvadrona. Može biti ...

Rudo

Rudo, gradić u istočnoj Bosni, na desnoj obali Lima, BiH (Republika Srpska); 1760 st. (2013; 2077 st., ...

Rusi

Rusi (ruski русские, russkie), slavenski narod nastanjen uglavnom u Ruskoj Federaciji, gdje čini 80,2% ...

|<  1 (2)  3