Upit bit, pronađeno natuknica: 270

entelehija

entelehija (grčki ἐντελέχεıα: potpuna ostvarenost, prema en- + τέλος: svršetak + ἔχεıν: imati), ono ...

entitet

entitet (srednjovjekovni latinski entitas < latinski ens: biće), postojanje nečega, bît bića kao takva. ...

esencija

esencija (lat. essentia, prema grč. οὐσία: bit, biće). 1. U filozofiji →  bit 2. U kemiji, ekstrakt ...

estetika

estetika (grč. αἰσϑητıϰή [τέχνη]: umijeće zapažanja, prema ἀίσϑησıς: osjetilna zamjedba i αἰσϑάνομαı: ...

fatalizam

fatalizam (prema latinskom fatalis: sudbonosan, koban, od fatum: sudbina). 1. U filozofiji, nauk koji ...

Feller, Miroslav

Feller, Miroslav, hrvatski književnik i estetičar (Donja Stubica, 5. III. 1901 – Silba, 30. V. 1961). ...

fenomenologija

fenomenologija (fenomen + -logija), nauk o fenomenima; filozofski pokret koji je utemeljio E. Husserl. ...

fenomenologijska kritika

fenomenologijska kritika, književnoznanstveni odvjetak filozofske škole koju je na početku XX. st. utemeljio ...

Feuerbach, Ludwig

Feuerbach [f61531i'əɹbax], Ludwig, njemački filozof (Landshut, 28. VII. 1804 – Nürnberg, 13. IX. 1872). ...

Feuerbach, Paul Johann Anselm

Feuerbach [f61531i'əɹbax], Paul Johann Anselm, njemački pravnik (Hainichen kraj Jene, 14. XI. 1775 – Frankfurt ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >  >|