Upit bit, pronađeno natuknica: 270

bit

bit (nenormirani znak b). 1. (akronim od engl. bi[nary] [digi]t: dvojna znamenka), posebna jedinica ...

bît

bît (bistvo, bitstvo, suće, grč. οὐσία, τὸ τί ἦν εἶναı, lat. esse), u filozofiji, ono što svoj bitak ...

Bit International

Bit International [~ intənæ'šənəl], časopis za teoriju informacija, egzaktnu estetiku, industrijsko ...

bps

bps (akronim od engl. bit per second), nenormirani znak za mjernu jedinicu brzine prijenosa informacije: ...

Bilosnić, Tomislav Marijan

Bilosnić, Tomislav Marijan, hrvatski književnik i slikar (Zemunik Donji kraj Zadra, 18. I. 1947). Studirao ...

aberacija

aberacija (lat. aberratio: skretanje s puta). 1. Skretanje, odstupanje od smjera, od općih svojstava, ...

akcent (više značenja)

akcent (lat. accentus). 1. U lingvistici →  naglasak. 2. U glazbi, isticanje jednog tona ili akorda. ...

akcident

akcident (lat. accidens: ono što se događa) (grč. τὸ συμβεβηϰός: prigodak), u filozofiji, promjenljivo, ...

Alembert, Jean Baptiste Le Rond d’

Alembert [al8118bε:'ʀ], Jean Baptiste Le Rond d’, francuski filozof, znanstvenik, fizičar, matematičar ...

alternacija

alternacija (kasnolat. alternatio: izmjena, izmjenjivanje). 1. Naizmjenično ponavljanje; izmjenjivanje, ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|