Upit baterija, pronađeno natuknica: 56

Cleveland (Tennessee)

Cleveland [kli:'vlənd], industrijski grad u saveznoj državi Tennessee, 42 km sjeveroistočno od Chatanooge, ...

električna vozila

električna vozila, vozila pokretana elektromotorom. Elektromotorni pogon takvih vozila naziva se i električnom ...

električni automobil

električni automobil, automobil pokretan električnim motorom. U užem smislu pojam se odnosi ponajprije ...

električni članak

električni članak (električni element, električna ćelija), pretvornik nekoga drugog oblika energije ...

električni motor

električni motor (elektromotor), stroj koji pretvara električnu energiju u mehanički rad. Dvije su glavne ...

galvanski članak

galvanski članak (galvanski element), primarni električni članak, neobnovljivi izvor električne struje ...

Gniezno

Gniezno [gńe'zno] (njem. Gnesen [gne:'zən]), grad u vojvodstvu Wielikopolskie, Poljska; 69 483 st. (2010). ...

Gnjilane

Gnjilane (albanski Gjilani [ǵila'n]), grad u istočnome dijelu Kosova, u blizini izvorišnoga dijela Binačke ...

Goodenough, John Bannister

Goodenough [gu'dinʌf], John Bannister, američki fizičar (Jena, Njemačka, 25. VII. 1922). Diplomirao ...

Hagen

Hagen [ha:'gən], grad u Nordrhein‑Westfalenu, na sastavu rijeka Ennepe, Volme, Lenne i Ruhra, Njemačka; ...

|<  1 (2)  3  4  5  6