Upit autorstvo, pronađeno natuknica: 84

Barnaba, sv.

Barnaba, sv. (aramejski: sin utjehe) (grč. Βαρνάβας, Barnábas; pravo ime Josip), levit rodom s Cipra ...

Bartolus de Saxoferrato

Bartolus de Saxoferrato [ba'~ ~ saksofer:a:'to] (tal. Bartolo da Sassoferrato), talijanski pravnik (Venatura ...

Benetović, Martin

Benetović, Martin, hrvatski komediograf, orguljaš i slikar (Hvar, oko 1550 – Venecija, 1607). Pučanin; ...

Bezruč, Petr

Bezruč [be'~], Petr (pravo ime Vladimír Vašek), češki književnik (Opava, 15. IX. 1867 – Olomouc, 17. II. 1958). ...

Buvina, Andrija

Buvina, Andrija, hrvatski drvorezbar i slikar (prva polovica XIII. st.). Djelovao u Splitu. Jedino su ...

Calderón de la Barca, Pedro

Calderón de la Barca [kalderɔ'n δe ~ ba'rka], Pedro, španjolski književnik (Madrid, 17. I. 1600 – Madrid, ...

Chanson de Roland

Chanson de Roland [š8118s61533' də ʀɔl8118'] (Pjesan o Rolandu), najpoznatiji starofrancuski spjev iz ciklusa ...

Cranach, Lucas, st.

Cranach [kra:'nax], Lucas, st., njemački slikar i grafičar (Kronach, 1472 – Weimar, 16. X. 1553). Uz ...

Crijević, Ilija

Crijević, Ilija (Elias Lampridii de Crieva; Aelius Lampridius Cervinus), hrvatski latinist (Dubrovnik, ...

Crnorizac Hrabar

Crnorizac (Črnorizac) Hrabar, autor poznatoga staroslavenskog spisa O pisьmenêhь (O slovima), koji je ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9