Upit autorstvo, pronađeno natuknica: 84

autorstvo

autorstvo (prema autor), intelektualna odgovornost za djelo. Utvrđivanje autorstva u starom je vijeku ...

aforizam

aforizam (grč. ἀφορıσμός: kratka izreka, definicija), izreka koja se jezgrovitim, poentiranim oblikom ...

Ahmed Jesevi

Ahmed Jesevi (Ahmad Jasavi, kazaški Ahmet Jasaui, uzbečki Ahmad Yassaviy, turski Ahmet Yesevi), turkijski ...

Aleksandrida

Aleksandrida, uobičajeni novovjekovni naziv za popularno djelo o Aleksandru Velikome (356–323). Potječe ...

anonimno djelo

anonimno djelo, djelo kojemu autor nije poznat ili se ne može sa sigurnošću utvrditi. Posebnu skupinu ...

Appendix Vergiliana

Appendix Vergiliana [ap:e'ndiks wergili·a:'na] (latinski: Dodatak Vergiliju), zbirka kratkih latinskih ...

Apulej, Lucije

Apulej, Lucije (latinski Lucius Apuleius [lu:'ki·us a:pule:'i·us]), rimski književnik, retor i filozof ...

Arktin

Arktin (grčki Ἀρϰτῖνος, Arktĩnos), grčki epski pjesnik (Milet u Maloj Aziji, VIII. st. pr. Kr.). Predaja ...

Aspazija (Milećanka)

Aspazija (grčki Ἀσπασία, Aspasía), lijepa, izobražena i nadarena Milećanka koja se nakon 450. pr. Kr. ...

Bacon, Francis, barun Verulamski

Bacon [bẹi'kən], Francis, barun Verulamski, engleski pravnik, filozof i državnik (London, 22. I. 1561 ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9