Upit atom, pronađeno natuknica: 99

polarna molekula

polarna molekula, molekula kojoj središta pozitivnog i negativnog električnog naboja nisu u istoj točki, ...

poluvodiči

poluvodiči, materijali kojima je električna provodnost manja od provodnosti vodiča, a veća od provodnosti ...

pozitivan

pozitivan (kasnolat. positivus: potvrdan). 1. Kojim se potvrđuje; potvrdan, jestan, afirmativan (npr. ...

racemizacija

racemizacija (prema lat. racemus: grozd), u kemiji, pretvaranje optički aktivnoga spoja u optički neaktivan ...

radikal

radikal (njem. Radikal < franc. i engl. radical, prema kasnolat. radicalis: korijenski; temeljit). 1. ...

radioaktivnost

radioaktivnost (radio- + aktivnost), spontano emitiranje alfa-česticȃ i beta-česticȃ iz tvari, često ...

radionuklidi

radionuklidi (radio- + nuklidi), nestabilne, radioaktivne jezgre atoma (radioaktivni nuklidi) koje se ...

relativna atomska masa

relativna atomska masa (znak Ar), karakteristična veličina svakog kemijskog elementa (stariji naziv: ...

Rutherford, Ernest

Rutherford [rʌ'δəfəd], Ernest, britanski fizičar (Nelson, Novi Zeland, 30. VIII. 1871 – Cambridge, 19. X. 1937). ...

Schrödingerova mačka

Schrödingerova mačka, misaoni eksperiment Erwina Schrödingera iz 1935. koji dovodi do paradoksa primjenom ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10