Upit arte mayor / arte menor, pronađeno natuknica: 1

arte mayor / arte menor

arte mayor / arte menor [a'~ majo'r; a'~ meno'r], skupine španjolskih dužih i kraćih stihova od devet ...