Upit aritmetika, pronađeno natuknica: 20

aritmetika

aritmetika (grč. ἀρıϑμητıϰὴ τέχνη: umijeće računanja), grana matematike koja se bavi proučavanjem brojeva, ...

artes liberales

artes liberales [a'rte:s libera:'le:s] (latinski: slobodna umijeća), umijeća koja su se učila u rimskim ...

Augustin Aurelije, sv.

Augustin, Aurelije, sv. (lat. Aurelius Augustinus [aure:'li·us augusti:'nus]), filozof, teolog i crkveni ...

Briggs, Henry

Briggs [brigz], Henry, engleski matematičar (Warleywood, Yorkshire, II. 1561 – Oxford, 26. I. 1630). ...

Diofant iz Aleksandrije

Diofant iz Aleksandrije (grčki Δıόφαντος, Dióphantos), grčki matematičar (III. st. pr. Kr.). Napisao ...

Elementi

Elementi (grč. Στοıχεῖα), matematički spis koji je Euklid objavio oko 300. pr. Kr. u 13 knjiga. U njima ...

Frege, Gottlob

Frege [fre:'gə], Gottlob, njemački logičar, matematičar i filozof (Wismar, 8. XI. 1848 – Bad Kleinen, ...

matematika

matematika (lat. [ars] mathematica < grč. μαϑηματιϰὴ [τέχνη]: matematičko [umijeće], prema μάϑημα: nauk; ...

Odington, Walter

Odington [61595u'diŋtən], Walter, engleski glazbeni teoretičar i znanstvenik (djelovao između 1298. i 1316). ...

Pahimer, Juraj

Pahimer, Juraj (Georgije, grčki Γεώργιος Παχυμέρης, Geṓrgios Pakhymérēs, latinizirano Georgius Pachymeres), ...

(1)  2