Upit aluminij, pronađeno natuknica: 132

kotač

kotač, mehanička naprava okretanjem koje se omogućuje izvršenje nekog rada (pokretanje nekog tijela) ...

Krasnojarsk

Krasnojarsk [krasnaja'rsk] (Красноярск), glavni grad istoimenoga kraja u Rusiji, na gornjem toku rijeke ...

Kuznjecki ugljeni bazen

Kuznjecki ugljeni bazen (akronim Kuzbas/Кузбасс), velika rudarska i industrijska regija u jugozapadnom ...

Lanzhou

Lanzhou [lan62721ou] (pinyin; tradicionalno Lanchou [lančou]), grad na rijeci Huang Ho (Huang-ho) u sjevernom ...

legirani čelik

legirani čelik, čelik s određenim udjelom jednog ili više elemenata, uglavnom teških metala, koji mu ...

Luksemburg

Luksemburg (luksemburški Groussherzogtum Lëtzebuerg, francuski Grand-Duché de Luxembourg, njemački Großherzogtum ...

Madhya Pradesh

Madhya Pradesh [ma'dhja prade'š, engl. mʌ'djə prα:de'š], savezna država u središnjemu dijelu Indije; ...

magnetizam

magnetizam (prema magnet), skup pojava povezanih s magnetskim poljem i s ponašanjem tvari u magnetskom ...

magnezij

magnezij (srednjovj. lat. magnesia, prema imenu maloazijskog grada Magnesia ad Sipylum), simbol Mg (lat. ...

mangan

mangan (njem. Mangan, skraćeno od starijega Manganesium < franc. manganèse < tal. manganese, prema srednjovj. ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >