Upit aluminij, pronađeno natuknica: 132

aluminij

aluminij (engl. aluminium, prema lat. alumen: stipsa), simbol Al (aluminium), element (atomski broj ...

Aluminij d.d.

Aluminij d.d., bosanskohercegovačka kompanija sa sjedištem u Mostaru. Utemeljena je 1935. pod nazivom ...

aditivna proizvodnja

aditivna proizvodnja (engleski Additive Manufacturing), dio proizvodnoga strojarstva koji se bavi izradbom ...

Ajka

Ajka [α'jkα], grad u jugozapadnom području Bakonjske šume, zapadna Madžarska (županija Veszprém); 28 184 st. ...

akceptor

akceptor (lat. acceptor: primalac). 1. U elektronici, trovalentni kemijski element (npr. aluminij, ...

Al

Al, kemijski simbol za aluminij. ...

alauni

alauni (lat. alumen: stipsa), skupina izomorfnih dvostrukih sulfata opće formule MIMIII (SO4)2 · 12H2O, ...

alitiranje

alitiranje (prema njem. alitieren za alumatieren), postupak površinske obrade, zaštićivanje čeličnih ...

alumetiranje

alumetiranje (prema aluminij; usporedi njem. aluminieren), postupak površinske obradbe, zaštićivanje ...

Appel, Karel

Appel [α'pəl], (Christiaan) Karel, nizozemski slikar, kipar i oblikovatelj (Amsterdam, 25. IV. 1921 ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >